Välkommen till Föreningsdomarutbildarutbildning med start 2017-04-01 kl. 10:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobil

Förening

Ansvarig för denna utbildning är Hans Hellgren

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900