Välkommen till Ledarfortbildning med start 2017-10-14 kl. 09:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Förening

Önskas lunch? Svara JA eller NEJ i raden nedan.

OM lunch önskas, skriv eventuell specialkost

Ansvarig för denna utbildning är Jonas Liw

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900