Välkommen till Öppna målvaktsträningar 12-16 år med start 2018-08-22

Förnamn

Efternamn

Förening

Personnummer

Epost

Telefon

Adress

Postnummer Postort

Ansvarig för denna utbildning är Richard Morero

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900