Välkommen till F/P04 Öppna Distriktslagsträningar 2018 med start 2018-08-23

Förnamn

Efternamn

Förening

Personnummer

Epost

Mobiltelefonnummer

Adress

Postnummer Postort

Eventuell specialkost

Övrig info du vill uppge

Ansvarig för denna utbildning är Hampus Ueltzhöfer

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900