Välkommen till Tränarutbildning B Ungdom med start 2018-12-01 kl. 08:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Adress

Postnummer Postort

Förening

Ev.kostavvikelse eller allergi


Ansvarig för denna utbildning är Anna Lundkvist anna@hallandsff.se

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900