Välkommen till Fotbollsforum med start 2018-10-20 kl. 09:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förening

Epost

Val av spår: Spår 1 - Ordförande. Spår 2 - ungdoms/utbildningsansvarig

Ev. allergi


Ansvarig för denna utbildning är Anders Winberg

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900