Välkommen till Distriktsdomarutbildning med start 2019-01-26 kl. 09:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobilnummer

Ange ev. allergiAnge ovan om du inte vill ha övernattning och om du ej deltar på middag


Önskar Enkelrum (350 kr extra, betalas av er direkt på plats)


Ansvarig för denna utbildning är Stefan Edvall


Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900