Anmälan till Utbildningsläger 6 P15 2019-04-21


OBS! Var noga med att skriva STOR bokstav i början av namn, adress och ort samt inga förkortningar i adresser
Alla uppgifter som du anger syns/uppdateras automatiskt i FOGIS.... varför det är viktigt att skriva rätt - Tack på förhand!*Personnummer = 10 siffror för att anmälan ska gälla 
(ex. 800101-1234) 

Förening

Förnamn                  Efternamn 


Adress 


Postnr        Ort


Telefon bostad          Telefon mobil


Epost 


Ev. allergier

Betalas av förening
 

Position

Kontaktperson

Telefonnr kontaktperson


Epost kontaktperson


Ansvarig för denna utbildning är Pontus Dorch pontus.dorch@smalandsfotbollen.se

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900