Anmälan till Utbildningsläger 4 P14 2019-09-08


OBS! Var noga med att skriva STOR bokstav i början av namn, adress och ort samt inga förkortningar i adresser
Alla uppgifter som du anger syns/uppdateras automatiskt i FOGIS.... varför det är viktigt att skriva rätt - Tack på förhand!*Personnummer = 10 siffror för att anmälan ska gälla 
(ex. 800101-1234) 

Förening

Förnamn                  Efternamn 


Adress 


Postnr        Ort


Telefon bostad          Telefon mobil


Epost 


Ev. allergier

Betalas av förening
 

Övrigt (här anges position)

Kontaktperson

Telefonnr kontaktperson


Epost kontaktperson


Ansvarig för denna utbildning är Pontus Dorch pontus.dorch@smalandsfotbollen.se

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900