Välkommen till SvFF:s Tränarutbildning UEFA B (Seniortränare) med start 2019-11-02

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Förening
(Finns inte din förening med så skriv in den i fritexten)

Adress

Postnummer Postort


Fakturan ska gå till:


Övriga noteringar


   Jag är medveten om att anmälan är bindande     


Ansvarig för denna utbildning är Mikael Lindgren

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900