Ansökningsformulär (del 1 av 2) för UEFA B med start 2019-09-17 kl. 18:30

OBS!
UEFA B är en Seniortränarutbildning och vi rekommenderar
att du under denna utbildning är aktiv tränare för spelare 16 år eller äldre.


Innan din anmälan:
läs igenom inbjudan för utbildningen noggrant. 
Finns att läsa här

Din anmälan (efter bekräftad plats) kommer att vara bindande och avser samtliga 7 sammankomster (13 dagar) 

Förnamn*


Efternamn*


Personnummer*


C/O adress


Adress*


Postnummer*


Postort*


Mobiltelefonnummer


Alternativt telefonnummer


E-post


Ej offentliga kontaktuppgifter: 

Förening


Betalas av min förening:  

Stockholms Fotbollförbund fakturerar kursavgiften till dig eller din förening
beroende på ditt val av betalare ovan.
Stockholms Fotbollförbund vill dock understryka att det är du 
som kursdeltagare som är personligen ansvarig för att betalning sker.
d.v.s. har du angett din förening som betalare och föreningen bestrider fakturan,
faktureras istället du som privatperson.


Eventuella allergier


Övrigt meddelande


Anmälare (om annan än deltagare)
Namn

Telefon

E-post


Ansvarig för tränarutbildningen på StFF är Lars Åman lars.aman@stff.se

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900