Välkommen till Licensfortbildning för tränare UEFA B i samverkan med SvFF med start 2020-01-08

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Adress

Postnummer Postort

Förening (För föreningar utanför Västergötland så skriv i fritext nedan, under övrigt)

Fakturaadress

Övrigt

Ansvarig för denna utbildning är Mikael Lindgren

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900