Välkommen till Målvaktstränarutbildning B med start 2020-03-14 kl. 08:30

Förnamn 

Efternamn 

Personnummer 

Förening

Betalas av förening

Epost 

Mobil

Specialkost

Adress 

Postnummer Postort

Ev notering

Ansvarig för denna utbildning är Peter Lundh, peter.lundh@sormland.rf.se

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900