Välkommen till Målvaktstränarutbildning C med start 2019-12-07 kl. 08:30

Vänligen fyll i detta formulär för anmälan till utbildningen.

 

*Förnamn
*Efternamn
*Personnummer

*Mobil
*Epost

Betalas av förening
*Förening


Kom ihåg att meddela din förening att du har anmält dig. Godkänner inte föreningen er anmälan plockas er anmälan bort.

Ange eventuell allergi


Övriga upplysningar 

Ansvarig för denna utbildning är {%%UtbildningAnsvarigPersonNamn%%

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900