Välkommen till UEFA B DFF, GFF, HFF, UFF med start 2021-05-07 kl. 12:00

Förnamn

Efternamn

Epost

Personnummer

Förening (Dalarna)

Förening (Övriga distrikt)

Kursavgiften betalas av min förening


Anmälan till denna utbildning innebär anmälan till samtliga sju moduler som tillsammans utgör UEFA B. Kursavgiften avser hela kursen och deltagaren är ansvarig för att denna inbetalas till Dalarnas FF i samband med kursstart (deltagarnas förening faktureras avgiften).


Ansvarig för denna utbildning är Vinita Roth 02345474 vinita.roth@dalaidrotten.se


Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900
Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900