Välkommen till Tränarfortbildning Futsal med start 2019-10-12 kl. 09:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förening

Epost

Mobiltelefonnummer

Adress

Postnummer Postort

Eventuell specialkost


Ansvarig för denna utbildning är Richard Morero

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900