Anmälan till Fotbollssymposiet 2020 


Personnummer 

Förnamn   Efternamn 

Adress 

Postnummer  Ort 

E-post 

Mobilnummer 

Förening  (Kommer du inte från Västergötland så skriv din förening nedan.)

Skriv förening här om du inte kommer från Västergötland


Precis som förra året gör du inte gör några val av föreläsningar på förhand utan väljer på plats vart du vill gå. Först till kvarn gäller dock om lokalen skulle bli fullsatt.


De först anmälda 150 kvinnliga deltagarna från föreningar inom Västergötlands FF kommer att få hela deltagaravgiften och del i dubbelrum gratis via Idrottslyftet. Men anmälan skall ske som vanligt här.Jag anmäler mig enligt följande:

Alternativ 1 Del i dubbelrum 3 700:-

Alternativ 2 Enkelrum 4 200:- (Se speciell info om boende längre ner)

Alternativ 3 Ej logi utan bankett 2 700:-

Alternativ 4 Ej logi med bankett 3 100:- (OBS! Ett begränsat antal platser)

Alternativ 5 Endast dag 1 1 700:- (Bankett ingår inte)

Alternativ 6 Endast dag 2 1 600:-

Alternativ 7 Skolkonferens och Symposium 4 700:-

Alternativ 8 Endast skolkonferens 1 200:-

(Skriv vilket alternativ du väljer, tex. "Alternativ 1")
Ekonomi

Fakturan går till angiven förening men det är inte säkert att föreningen står för kostnaden. 

Ange här om fakturan ska gå till annan betalare (Med adress).


Idrottslyftet
Varje förening inom Västergötlands FF kan få ett bidrag på 2 700:-/person för max 5 deltagare. Bidraget betalas ut automatiskt från VFF till föreningen.


Ny information om boende
I år erbjuder vi ett nytt hotell utöver de vi haft tidigare. Nu har ni även möjlighet att bo i herrgårdsmiljö på Knistads Herrgård.

Vi har ont om enkelrum så de som väljer detta kommer att placeras på Billingehus även om andra föreningskamrater har annat hotell. Vi rekommenderar att ni bor två eller flera tillsammans. Ni skriver in önskad/e rumskamrat/er vid anmälan.


Om du valt dubbel- eller flerbäddsrum, så kan du skriva vilka rumskamrater du vill ha här:
(Skriv namn och förening)


Ev. önskemål om specialkost


Här kan du skriva andra ev. meddelanden till oss som rör din anmälan.

Ev. bokningar av extranätter m.m. Ni kan inte önska hotell.


Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900