Välkommen till Futsal "Prova på dag" för 10-11 åringar med start 2019-10-30 kl. 09:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Förening

Adress

Postnummer Postort

Ansvarig för denna utbildning är Thomas Lundqvist

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900