Välkommen till Tränarutbildning B-Ungdom i Luleå med start 2020-02-01 kl. 08:30


Förnamn 

Efternamn 

Personnummer 

Förening

Epost 

Mobil


Dag 1 och dag 2 1-2 feb
Dag 3 och Dag 4 29 feb-1 mars

Ansvarig för denna utbildning är Per-Håkan Taavo


Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900