Välkommen till Målvaktstränarutbilning C i Luleå med start 2020-03-14 kl. 08:30


Förnamn 

Efternamn 

Personnummer 

Förening

Epost 

Mobil


Tid 8.30-17
Teori och Praktik

Ansvarig för denna utbildning är Per-Håkan Taavo


Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900