Välkommen till SvFF Tränarutbildning A Ungdom med start 2020-05-23

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förening

Epost

Telefon

Adress

Postnummer Postort

Övrigt (Här kan du bla. skriva föreningstillhörighet om den inte finns med i rullisten)


Jag är medveten om att anmälan är bindande.


Ansvarig för denna utbildning är Mikael Lindgren

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900