Välkommen till 

ÖPPEN TRÄNING **Fri anmälan** F05, 8 mars 2020

Förening 

Förnamn 

Efternamn 

Personnummer 

Epost 

Mobil

Adress 

Postnummer Postort

Målsman godkänner anmälan och att kostnaden för samlingen debiteras spelaren (målsman)

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900