Välkommen till STEG 1 Informationsträff med start 2020-02-19 kl. 18:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobil

Allergi

Ansvarig för denna utbildning är Eva Westin

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900