Välkommen till Tränarutbildning A Ungdom DFF/GFF/HFF/UFF med start 2020-10-03

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förening (Gestrikland)

Förening (övriga distrikt)

Epost

Mobil

Specialkost

Adress (Till denna adress skickas material före utbildningens start)

Postnummer Postort

Ansvarig för denna utbildning är Anders Nordén Gestriklands Fotbollförbund, frågor hänvisas till anders.norden@fotboll.gastidr.se

Denna anmälan avser tränarutbildningen A Ungdom modul 1 och 2, totalt 4 dagar.

Utbildningen genomförs i samarbete mellan Dalarna, Gestrikland, Hälsingland och Uppland

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900