Välkommen till Målvakt C med start 2020-11-08 kl. 08:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobil

Adress

Postnummer Postort {%%PostOrtObligatoriskt%%}

Förening

Ansvarig för denna utbildning är Roger Magnusson

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900