Välkommen till Tränarutbildning C med start 2020-09-13 kl. 08:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Telefon

E-post

Adress

Postnummer

Postort

Förening

Eventuell allergi

Ansvarig för denna utbildning är: 
Sven-Olof Bergman
svenolof.bergman@blekingefotboll.se
0733223333

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900