Välkommen till SvFF:s Tränarutbildning UEFA B (Seniortränare) med start 2020-11-07

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Förening
(Finns inte din förening med så skriv in den i fritexten)

Adress

Postnummer Postort

Fakturan ska gå till:


Övriga noteringar


Jag förstår att anmälan är bindande       

Ansvarig för denna utbildning är Mikael Lindgren

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900