Välkommen till SvFF Målvaktstränarutbildning B med start 2021-02-20

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Adress

Postnummer Postort

Förening

Här kan du skriva förening om du inte är verksam i Västergötland


Ansvarig för denna utbildning är Mikael Lindgren  mikael.l@vastgotafotboll.org

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900