Välkommen till Tränarutbildning C med start 2020-08-30 kl. 09:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förening

Epost
Ansvarig för denna utbildning är Per-Olov Larsson

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900