Anmälan till konferensen A Greener Game med start 2020-09-10 kl. 08:00 och slut 2020-09-10 kl. 18:00

 Solnahallen, Ankdammsgatan 46, Solna, Sweden


Förnamn*

Efternamn*


Personnummer*Organisation

Organisationsnummer


Fakturerings Adress*


Postnummer*Postort*MobiltelefonnummerEpost* Eventuella matallergierÖvrigt meddelande:Anmälare (om annan än deltagare)

Namn:


Telefon:


E-post:


För ytterligare information gällande konferensinnehåll kontakta Robin Johansson +46703228508 robin.johansson@stff.se

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900