Välkommen till HFF Årsmöte med start 2021-02-25 kl. 19:00

Här anmäler du föreningens ombud till årsmötet. Ombud skall medta underskriven fullmakt till mötet. Fullmakten skall vara underskriven av föreningens firmatecknare. Fördelningen av föreningens röster skall framgå av fullmakten. Handlingar till mötet skickas till ombud 1 samt till föreningen via e-post. Handlingarna läggs även ut på HFF hemsida.

Förening

Ombud 1
Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Ombud 2
Förnamn

Efternamn

Deltar ombud på middagen innan mötet? Bocka i så fall i rutan.

Här anges om ombud har matallergi

Ansvarig för detta möte är Peter Upphoff

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900