Välkommen till SvFF:s Tränarutbildning A Ungdom med start 2021-04-10

Förnamn 

Efternamn 

Förening

Personnummer 

Epost 

Mobilnummer

Adress 

Postnummer Postort

Ange tid och plats då du har läst och blivit godkänd på B-Ungdom:


Ansvarig för denna utbildning är Daniel Lindahl, daniel@olff.se

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900