Välkommen till Tränarutbildning B Ungdom Block 1 med start 2021-02-13

Förnamn

Efternamn

Förening

Personnummer

Epost

Adress

Postnummer Postort

Föreningen betalar kursen:

Övriga upplysningar


Ansvarig för denna utbildning är Daniel Lindahl

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900