Välkommen till Tränarutbildning UEFA B, Södermanland/Västmanland med start 2020-10-10 kl. 08:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobilnummer

Adress

Postnummer Postort

Förening

Förening betalar

Kostnaden för utbildningen är 20 000 kr/deltagare.


, Enkel rum

Specialkost/allergi

Kompletterande uppgifter till anmälan, ange:

- Tidigare genomgången tränarutbildning (ex. C Diplom 2015)
- Tidigare och nuvarande tränaruppdrag - nivå och åldrar, samt vilka år (ex. 2016, div 2 damer, Nyköpings BIS).
- Spelarerfarenhet - nivå och år (ex, 2015, div 3 herrar, Västerås IK, 2016, div 2 herrar IK Franke).
- Tränaruppdrag 2017 (om möjligt).
- Övrigt
 Innan antagning godkänts skickas en uppgift hem till sökande att besvaras. Därefter sker antagningarna och besked till godkända deltagare.
Genom att skicka in dina uppgifter intygar du att anmälan godkänns av föreningen och att föreningen godkänner debitering av kursavgiften.

Ansvarig för denna utbildning är Johan Becker


Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900