Välkommen till B-diplom Ungdom dag 3+4 med start 2020-11-21 kl. 08:30 och slut 2020-11-22 kl. 18:00


Förening

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Adress

Postnummer Postort

MobilnummerKryssa i att kursen betalas av föreningen 


Om du har matallergier


Annat du behöver meddela:
Ansvarig för denna utbildning är Richard Morero


För att delta måste du genomgått dag 1 + 2 i B-diplom ungdom.


Anmälan är bindande.

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900