Välkommen till Uefa B med start 2020-10-31 kl. 08:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Adress

Postnummer Postort

Allergi

Förening
Medelpad

Förening övriga distrikt 

Ansvarig för denna utbildning är Roger Magnusson

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900