Välkommen till Samlingar P04 2020 med start 2020-10-02 kl. 18:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobil

Adress

Postnummer Postort

Ansvarig för denna utbildning är Mikael Israelsson

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900