Välkommen till Tränarutbildning C med start 2020-11-07 kl. 08:30

Vänligen fyll i detta formulär för anmälan till utbildningen.


*Förnamn
*Efternamn
*Personnummer

*Mobil
*Epost

Betalas av förening
Förening


Kom ihåg att meddela din förening att du har anmält dig. Godkänner inte föreningen er anmälan plockas er anmälan bort.


Ange eventuell specialkost/allergi


Övriga upplysningar 

Ansvarig för denna utbildning är Torbjörn Nordström

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900