Smålands FF:s tränarutbildning - Kursanmälan

Info om kallelse/ program
Kallelse, program och deltagarförteckning skickas via e-post till alla deltagare ca 1 vecka innan kursstart, vilket innebär att du ska uppge din e-post nedanför. I samband med utskicket läggs det även ut på hemsidan.


OBS! Var noga med att skriva STOR bokstav i början av namn, adress och ort. Inga förkortningar i adresser och föreningsnamn (förutom IK, BK FF o s v). Alla uppgifter som anges uppdateras automatiskt i vårt register. Tack på förhand!


Kursnamn  SvFF Tränarutbildning UEFA B Gislaved 2021

Kursstart   2021-01-09    Kursslut  2021-05-23

Kursavgift   22,000.00

Dina uppgifter / * = obligatoriska uppgifter

* Förening - Välj förening i nedanstående lista.
 
 

 * Markera med ett X i rutan om föreningen ska betala.
        Om ej markering görs skickas personlig faktura.

  Tillhör du ingen förening alt tillhör en skola, skriv i rutan
  för "Notering" längst ner vem som betalar.*Personnummer = 10 siffror för att anmälan skall gälla  

* Efternamn        *Förnamn 

* Jag vill ha kallelsen via e-post: 

Jag vill kallelsen via brev:  Gatuadress 
                                      Postnr              Ort 

Telefon
Dagtid  
Mobil   


Notering - fyll i följande
- Vilket lag du tränar: Damlag, F98, P95 alt aktiv spelare
- Kostönskemål: fläskfritt, gluten, laktos mm
- Ev logiönskemål: Dubbelrum alt enkelrum (anges vid kurser som är längre än 1 dag)
- Om annan än föreningen betalar delt.avgiften ange adress och ev referens.


Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900