Välkommen till Målvakts-Camp 2020 med start 2020-11-22 kl. 10:00

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobil

Adress

Postnummer Postort

Förening

Ansvarig för denna utbildning är Mikael Israelsson

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900