Välkommen till Målvaktstränarutbildning B med start 2021-02-06 kl. 08:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobil

Allergi

Ansvarig för denna utbildning är Anders Nordén

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900