Välkommen till B-Ungdom i Scandic Borlänge och BSM hallen

Förnamn

Efternamn

Förening

Föreningen betalar kursavgiften

Personnummer (10 siffror)

Epost

Mobiltelefon

Övriga uppgifter (t ex matallergi eller andra specialbehov)

Ansvarig för denna utbildning är Bengt Ottosson, bengt.ottosson@dalaidrotten.se, 02345472

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900