Välkommen till Tränarutbildning B Ungdom Block 2 med start 2021-04-10 kl. 09:30

Förnamn 

Efternamn 

Förening 

Spelform som du är ledare på (ange 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 eller 11 mot 11):

Personnummer 

Epost 

Adress 

Postnummer Postort

Föreningen betalar kursen:

Övriga upplysningar


Ansvarig för denna utbildning är Daniel Lindahl

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900