Välkommen till träff inom ramen för Plus 10 000 - fler tjejer/kvinnor till fotbollen. 
Digital Träff med gästföreläsare Linnéa Claeson.

Kallelse med uppkopplingslänk skickas ut någon dag innan mötet. 


Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Mobil

Adress

Postnummer Postort

Om du idag skulle vara aktiv i någon fotbollsförening, ange då förening här:


Frågor besvaras av 
Örebro Läns Fotbollförbund, kansli@olff.se, 019-17 55 50 

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900