Välkommen till Fotbollens spela, lek och lär med start 2021-05-12 kl. 18:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Adress

Postnummer Postort

Ansvarig för denna utbildning är Johanna Larsson

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900