Välkommen till Målvaktstränarutbildning B med start 2021-11-14 kl. 08:30

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Epost

Adress

Postnummer Postort

Förening

Spelform som du är ledare på (ange 3 mot 3, 5 mot 5, 7 mot 7, 9 mot 9 eller 11 mot 11):


Ev. matavvikelse eller allergiAnsvarig för denna utbildning är Malin Höglin anna@hallandsff.se

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900