Välkommen till SvFF:s Tränarutbildning UEFA B med start 2021-11-13

Förnamn 

Efternamn 

Adress 


Postnummer Postort

Personnummer 

Epost 


Mobil


Förening
(finns inte din förening med så skriv in den i fritexten)

Fakturan ska gå till:


Övriga noteringar

Ansvarig för denna utbildning är Daniel Lindahl

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900