OBS!! Det går inte att göra anmälan via webben. Anmälan görs via föreningens Fogis inloggning. Anmälan som ändå fylls i via denna sida beaktas ej.

personnummer

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900