Välkommen till Tränarutbildning Futsal med start 2021-11-21

Förnamn

Efternamn

Personnummer

Förening


Epost

Ange vilket lag och ålder du är tränare för samt eventuella kostavvikelser


Ansvarig för denna utbildning är Pontus Dorch

Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900