Anmälan till Fotbollssymposium riktad till kvinnor med start 2023-02-11 kl. 08:30

Vi har ett begränsat antal platser och bekräftar efter sista anmälningsdag om du har fått plats.  


Förnamn*


Efternamn*


Personnummer*


E-post


Ej offentliga kontaktuppgifter: 

Förening


Eventuella allergier


Målgrupp (Tränare, domare, förtroendevald/anställd)


Anmälare (om annan än deltagare)
Namn

Telefon

E-post


Ansvarig för utbildningen på StFF är Andrea Birgitta Möllerberg andrea.mollerberg@stff.se


Personen godkänner att personuppgifterna sparas och behandlas. Ändamålet med detta är att registrera uppgifter som i sin tur ligger till grund för att vi skall kunna fullgöra våra åtaganden och i övrigt ge god service. För mer information kontakta SvFF, i egenskap av personuppgiftsansvarig, på 08-7350900